”Mennesker laver forretning med mennesker – ikke med virksomheder”

 

Meet Over Coffee er et professionelt netværk for alle, der anerkender værdien af at have et stærkt professionelt netværk.

Det fordrer tillid og tryghed at indgå i en forretningsmæssig og professionel sammenhæng. En forudsætning for at opbygge tillid er, at du investerer tid og dybde i nye og eksisterende relationer.

Vi tror på, at relationer etableret på tomandshånd, hvor man har tid til at lære hinanden at kende, giver det bedste udbytte.

Sidst opdateret: 12. juni 2018

1.1. Meet Over Coffee ApS, CVR-nr. 37775460, Hammerensgade 1, DK-1267 (”Vi”, ”Os”, ”Vores” eller ”MOC”), er et dansk registreret anpartsselskab, der har etableret netværksplatformen meetovercoffee.net, som inviterer folk til at blive brugere (”Medlemmer”) af platformen og stille sin professionelle profil til rådighed for automatisk at blive matchet med andre brugere af netværksplatformen.

Platformen faciliterer løbende match (”Matching”) af medlemsprofilerne, som gennem deres medlemskab oplyser deres persondata, interesser, bidragsområder samt ønsker til matching. Medlemmerne får adgang til at læse (”Medlemsprofil”) om og chatte (”Din netværkscafé”) med de profiler de matches med.

Servicen er tilgængelig gennem webportalen meetovercoffee.net og/eller ethvert andet sted, hvor MOC vælger at tilbyde servicen digitalt eller ved events, foredrag og andre fysiske arrangementer.
 

1.2. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at kontakte os, kan du komme i kontakt med os ved at sende en mail til: support@meetovercoffee.net

2.1. Disse Regler og Vilkår fra Meet Over Coffee (”Regler og Vilkår”) er styrende for brugen af eller på vegne af dig, de services, funktioner og adgange du har til webportalen. Når du accepterer Regler og Vilkår og/eller adgang til webportalen ("effektiv dato"), indgår du en juridisk bindende aftale med MOC, der er underlagt vilkårene.

2.2. Accepterer du ikke Regler og Vilkår, får du ikke ret til at modtage informationer eller på anden måde fortsætte registreringsflowet til portalens services og funktioner.

2.3. Hvis du accepterer vilkårene på vegne af et firma eller en anden juridisk enhed, så garanterer du dermed, at du har beføjelse til at acceptere vilkårene på vegne af dette selskab eller en anden juridisk enhed.

2.4. Du må ikke bruge webportalen og/eller de tilknyttede services og funktioner til direkte markedsføring eller omgå forpligtelsen til at betale abonnement, hvis dette er påkrævet.

3.1. MOC forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre webportalen, services, funktioner eller ændre Regler og Vilkår, herunder eventuelle gebyrer, til enhver tid og uden forudgående varsel. Hvis MOC ændrer i regler og vilkår, vil MOC offentliggøre ændringen på webportalen og/eller give dig besked om ændringen via e-mail.

MOC opdaterer også "Senest opdateret"-dato øverst i Regler og Vilkår. Ændringer i regler og vilkår træder i kraft på tidspunktet, hvor de offentliggøres. Din fortsatte adgang til eller brug af webportalen og/eller services og funktioner er betinget af din accept af de ændrede regler og vilkår. Hvis de ændrede regler og vilkår indeholder indholdsmæssige ændringer, der gælder for eksisterende medlemmer (ved at reducere dine rettigheder eller øge dine forpligtelser), giver vi dig meddelelse herom, før ændringerne træder i kraft.

Hvis de ændrede regler og vilkår ikke er acceptable for dig, er det kun din adgang til at benytte webportalen, services og funktioner, der ophører. Hvis du fortsætter med at bruge webportalen og/eller services og funktioner, anses du for at have accepteret ændringerne.

4.1. Webportalen og de tilknyttede services og funktioner er beregnet til personer, der er 18 år eller ældre. Tilgår eller benytter du portalen, erklærer du og garanterer du, at du er 18 år eller ældre. Enhver person under 18 år, men over 15 år må dog bruge portalen, hvis en sådan brug til enhver tid er godkendt og overvåget af en sådan persons værge(r).

4.2. Alle kan blive medlem - opret en profil ved at benytte din LinkedIn-adgang og vælg enten et 30-dages GRATIS abonnement, et årsabonnement eller et abonnement med månedlige betalinger. MOC faciliterer også White Label Company (WLC)-netværk, hvor det er firmaet, der er ansvarlig for, hvilke abonnementer, der stilles til rådighed og hvem, der tilbydes adgang.

5.1. Alle besøgende kan læse om Meet Over Coffee, se priser, tilmelde sig nyhedsbrev eller et arrangement på https://meetovercoffee.net . Ønsker du at blive medlem af Meet Over Coffe-netværket, skal du oprette et medlemsabonnement.

5.1.1. Grundlaget for en medlemskonto er, at du som minimum oplyser dit rigtige fulde navn, kontaktoplysninger, din e-mail og at du accepterer Regler og Vilkår for MOC.

5.1.2. Det er en forudsætning, at du har en LinkedIn-profil, hvis du vil oprette en medlemsprofil hos MOC. Har du ikke allerede en LinkedIn-profil, kan du gratis oprette en her på https://linkedin.com/ 

5.1.3. For at blive accepteret til match og/eller få optimale match-resultater med en anden medlemsprofil i netværket, er du nødt til aktivt at udfylde hele din profil.

51.4. Er du i flere forskellige netværk, skal du huske at opdatere din profil for hvert netværk, du er tilknyttet. Du udfylder og opdaterer din(e) profildata under ”Rediger profil” for hvert netværk - se din oversigt på menupunktet “Mine netværk ”.

5.1.5. Det er på baggrund af medlemsprofilen og dine aktuelle valg, at vi matcher dig med andre profiler, der er relevante for dig at holde kaffemøde med.

5.2. Når du opretter dig, registreres og valideres du ved at benytte din LinkedIn-profil, og MOC henter samtidig følgende data fra LinkedIn: dit Profilfoto, Navn, Lokation, Telefonnummer, E-mail, Titel, Beskrivelse og link til din LinkedIn-profilside.

5.2.1. For at blive netværksmedlem i et White Label-netværk kræves det, at du får en personlig invitation fra netværkets Brand Manager. Medlemsoprettelsen forudsætter, at du har en LinkedIn-profil.

5.3. Du er ansvarlig for at sikre en god tone og agere forsvarligt i din dialog med andre netværksmedlemmer. Personfølsomme data skal aldrig videregives i chatten, mails eller på møder med et netværksmedlem eller til tredjepart.

5.4. Du registrerer dig med din personlige LinkedIn-profil. Ønsker du, at dit firma eller arbejdsgiver står for abonnementsbetalingen, opgives virksomhedens kontaktdata på din medlemsprofil og vil fremgå på den tilsendte faktura.

5.5. Du har som udgangspunkt ikke tilladelse til at dele din medlemskonto med nogen, eller tillade andre at få adgang til eller bruge din medlemskonto. Efter vores skøn, og med din udtrykkelige tilladelse, kan funktioner og services aktiveres på portalen, som tillader andre at håndtere din medlemskonto på vegne af dig. Såfremt du ønsker at tillade andre at håndtere din medlemskonto på vegne af dig, accepterer du, at du alene tager ansvar for aktiviteter eller handlinger, der sker på din medlemsprofil, uanset om du har godkendt disse aktiviteter eller handlinger.

5.6. Oplever du uautoriseret brug af din medlemskonto, bør du straks kontakte MOC på support@meetovercoffee.net

6.1. Medlemskabet hos MOC giver dig adgang til at vælge et profil-match med et andet medlem ugentligt, hver 14. dag eller en gang om måneden. De matchende parter får automatisk oprettet et lukket chatforum på webportalen, hvor parterne kan planlægge et møde - det vi kalder ”Kaffemøder”. Matchet faciliteres af MOC og er baseret på de oplysninger, som medlemmerne har opgivet i deres medlemsprofil.

6.2. Med et medlemsabonnement hos MOC er dit engagement samt nøjagtigheden og rigtigheden af oplysningerne på din medlemsprofil et krav, da det er dette, der skaber essensen og værdien bag netværkets succes.

6.2.1. Når du har en aktiv medlemsprofil hos MOC, vil den blive valideret, sammenlignet med og derefter matchet med andre relevante medlemsprofiler i det aktuelle netværk.

6.2.2. Om mandagen (hver uge, hver anden uge eller en gang om måneden – afhængigt af dit valg) vil din profil blive matchet, og du får en match-mail med kontaktinformationer, et link til medlemmets MOC- og LinkedIn-profil samt et link til ”Mine match” på meetovercoffee.net. Her kan I chatte og planlægge hvornår, hvor og hvordan, I ønsker afholde jeres kaffemøde.

6.2.3. Er to medlemmer allerede blevet matchet i et netværk, vil de stå i hinandens kontaktliste, og de vil ikke igen blive matchet. Det vil dog kunne forekomme, at I vil blive matchet i et andet lukket virksomhedsnetværk, ud fra de profiler, der her er oprettet.

6.3. Prisen for et medlemsabonnement hos MOC findes under ”Priser” https://denmark.meetovercoffee.net/da/subscriptions. MOC tilbyder tre typer medlemsabonnementer:

6.3.1 En GRATIS prøveperiode på 30 dage til nye medlemmer.

6.3.1.1. Når du vælger GRATIS abonnement, skal du først afgive dine kreditkortinformationer, og du dirigeres derefter til "Rediger profil". Som gratis abonnent har du samme rettigheder som med et fuldt medlemskab. Ønsker du ikke at fortsætte som medlem, skal du afmelde medlemskabet inden for 30 dage. Efter 30 dage fortsætter du automatisk til betalt abonnementsordning.

6.3.2. Månedligt medlemsabonnement med løbende betaling.

6.3.2.1. Når du vælger et månedligt medlemsabonnement, betaler du medlemskab 12 gange om året. Beløbet trækkes automatisk fra dit kreditkort og frem til, at du afmelder dit medlemskab eller opgraderer til et årligt abonnement, som er billigere for dig.

6.3.3. Et års medlemsabonnement med en årlig betaling.

6.3.3.1. Vælges et årsabonnement kan du godt vælge at opsige og slette din medlemsprofil i løbet af abonnements løbetid, men det indbetalte beløb eller dele heraf returneres ikke.

6.3.4. Alle betalte abonnementer er forudbetalt.

6.3.4.1. Medlemsabonnementet betales forud for den valgte periode og reguleres årligt. Medlemskabet fornyes automatisk med det samme abonnementsvalg, med mindre medlemskabet ændres eller opsiges senest en måned inden fornyelsesdatoen.

6.3.5. Uanset hvilken abonnementsløsning du vælger, skal du indtaste dine kreditkortoplysninger.

6.3.6. Hvis du vælger et betalt medlemskab fra start, fortsætter du direkte til betaling med Stripe. Når du har valgt en abonnementsløsning og er blevet registreret, modtager du en velkomstmail. Fakturaen modtages med e-mail og kan printes fra siden ”Mine abonnementer” under menupunktet ”Min profil”.

6.3.7. Er du inviteret til at deltage i et lukket virksomhedsnetværk (White Label Company Network, WLC) så er det virksomhedens abonnementsløsning og -priser, der er gældende. Det er White Label Brand Manageren, der sikrer at deres abonnementer holdes opdateret i samarbejde med MOC.

6.4. Med et medlemskab hos MOC vil du have fortrinsret ved deltagelse i arrangementer afholdt af MOC. Alle arrangementer kræver særskilt tilmelding, og du kan følge kommende arrangementer her (link: https://meetovercoffee.net/events) i de informationsmails du løbende modtager eller på din profilside.

6.5. Bemærk venligst, at MOC ikke påtager sig ansvar for, at et medlem ikke overholder eventuelle aftaler eller pligter til tredjepart, gældende love, regler og forskrifter. Vi anbefaler dog, at du skriver til support@meetovercoffee.net, hvis et medlem ikke efterlever vores Regler og Vilkår.

6.6. MOC forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, at give en skriftlig advarsel, fjerne eller deaktivere et medlems adgang til webportalen, hvis MOC finder at medlemmet handler i strid med MOC’s Regler og Vilkår eller medlemmets adfærd på anden måde er skadelig for portalen eller de øvrige medlemmer.

7.1. MOC beder udelukkende om data fra medlemmet for at registrere profilen, og for at webportalen kan levere de tiltænkte services og funktioner; herunder redigering af profiler, betaling af abonnement, udsendelse af faktura samt service- og informationsmails, matching af profiler og udsendelse af match-mails, match-lister og understøttelsen af lukkede chat-fora for medlemmerne.

7.2. Alle profildata – eksklusive din oplyste fysiske adresse, præsenteres på en profilside på meetovercoffee.net, så andre medlemmer kan læse om det medlem, de er matchet med. Dialog mellem to medlemmer foregår i en lukket chat og er således kun tilgængelig for de to parter, som har den aktuelle dialog. Profil- og chat-data anvendes anonymiseret til statistiske og videnskabelige formål for at forbedre webportalens services og funktioner, herunder ved samarbejde med tredjeparter til at realisere sådanne formål. Persondata, der ikke har relevans i henhold til punkt 7. i MOC’s Regler og Vilkår eller relevans i forhold til dansk skattelovgivning, slettes straks.

7.3. MOC kan overdrage persondata til tredjeparter, herunder men ikke begrænset til myndighederne, hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning. Se også punkt 12 om privatlivets fred og MOC’s brug af personoplysninger vedrørende dig.

7.4.Alle medlemmer kan i henhold til punkt 9. ”Annullering af medlemskab” få alle data fjernet. Dog ikke data, der ligger i chatten hos et andet medlem.
 

8.1. Stripe Payments UK, Ltd., som har sit hovedkontor på 7th Floor, The Bower Warehouse, 211 Old Street, London EC1V 9NR, United Kingdom ("Stripe") håndterer valideringer, betalinger og udbetalinger gennemført på meetovercoffee.net (”Betalingsydelser”). Betalingsydelser fra Stripe er underlagt Stripe Financial Services-Vilkår og Betalingsbetingelser https://stripe.com/legal

8.2. Medlemmerne opgiver deres kreditoplysninger direkte til Stripe, når et abonnement vælges og betales. Det betyder, at MOC ikke opbevarer personfølsomme data om medlemmerne. Abonnementer forklares i punkt 6.3.

9.1. Ethvert medlem kan til enhver tid opsige et eller flere af sine medlemskaber hos MOC. Tryk på linket ”Annuller medlemskab” på det eller de abonnementer på portalen under ”Mine abonnementer” under menupunktet "Min profil" for at slette en eller flere medlemsprofil(er).

9.2. Alle medlemmer bliver informeret om, at der er en fortrydelsesret på 30 dage. Herefter vil ALLE dine profiloplysninger, dine matchlister og din chat blive slettet fra databasen i henhold til persondata-forordningen. Fortryder du din sletning inden for 30 dage, kan din profil genåbnes. Ønsker du igen at blive medlem efter 30 dage, 2 måneder eller et år, så skal du oprette en helt ny medlemsprofil.

9.2.1. Af hensyn til de øvrige brugeres brugsret og krav til betalingshistorik vil dine Chat-beskeder hos de øvrige medlemmer ikke blive slettet, og din betalingshistorisk vil først blive slettet fra Stripe efter 5 år jf. dansk og europæisk lovgivning, se punkt 21.

9.2.2. Et slettet medlems chatbeskeder præsenteres fremadrettet kun med navn og profil-fotoet bliver en standard-avatar, således at eksisterende medlemmer ikke mister indholdsværdien fra chatten. Chatten er en del af den fælles værdi, og det har de øvrige medlemmer betalt for. Derfor kan et medlem ikke kræve indholdet fjernet.

9.3. Medlemsabonnementet refunderes ikke og tilbagebetales hverken helt eller delvist som følge af udeblivelse, sygdom, udmeldelse, pause eller eksklusion. Betales et forfaldent abonnement ikke, kan medlemmet, såfremt betaling endnu ikke har fundet sted, ekskluderes otte dage efter påkrav om betaling.

10.1. Eventuelle henvendelser og/eller klager vedrørende andre medlemmers adfærd, et dårligt match, fejlvisning af profil o. lign. bedes adresseres ved at sende en mail til support@meetovercoffee.net

10.2. MOC kan ikke holdes ansvarlig for synspunkter og anbefalinger, der gives ved kaffemøderne. MOC er facilitator og ikke ansvarlig for eventuelle udeblivelser til et kaffemøde, det er op til medlemmerne selv at aftale et nyt møde. MOC giver ikke garanti for udbytte af de enkelte møder og er ej heller ansvarlig for de oplysninger, som de enkelte medlemmer giver.

11.1. Alle transaktioner fortages i danske kroner (DDK) og til dansk moms på 25%. I takt med Meet Over Coffee etablerer afdelinger i flere lande, vil det være muligt at købe abonnementer i andre valutaer og med lokale momsrater.

11.2. Momsen indgår i alle priser angivet på MOC, se under ”Priser” https://denmark.meetovercoffee.net/da/subscriptions.

11.2.1. Moms indgår også i priserne hos de lukkede virksomhedsnetværk (WLC).

12.1. MOC behandler personlige data i overensstemmelse med EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). Når du accepterer denne privatlivspolitik, accepterer du, at dine personlige oplysninger behandles som angivet nedenfor. Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage af dig ved at kontakte os som angivet nedenfor.

12.2. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du altid kontakte os på support@meetovercoffee.net 

12.3. Du kan også indgive en klage over vores behandling af personoplysninger vedrørende dig hos Datatilsynet. Læs mere om, hvordan du kontakter Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/ 

12.4. MOC er kontroller for de behandlede personoplysninger, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med loven.

12.5. Vi indsamler og behandler en række personlige data vedrørende dig. De personlige data vi behandler, kan fås direkte fra dig og andre enheder, du måtte bruge, når du: Bruger vores registrer dig, benytter vores services og funktioner, giver os oplysninger via en webformular, chat, sender beskeder, når du ellers svarer os vedrørende vores tilbud eller fra vores tredjepartspartnere og medtager følgende typer data:

Personlige oplysninger, du giver os, når du bruger vores services, funktioner eller registrerer et medlemskab hos os

12.5.1. Kontaktoplysninger og andre oplysninger fra dig til os.

12.5.2. Identifikation og kontaktoplysninger som dit navn, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, når du registrerer dig for at oprette et medlemskab hos os.

12.5.3. Køb af abonnement hvor du angiver data under en transaktion eller andet interessebaseret indhold, som du genererer, eller som er knyttet til dit medlemskab hos MOC som følge af din handling.

12.5.4. Andet indhold, du genererer, eller som er knyttet til din konto (f.eks. chat med andre medlemmer, når du opdaterer din profil, når du vælger interesseområder, emner og færdigheder).

12.5.5. Dine bank- og betalingsoplysninger (f.eks. Kreditkortoplysninger til betalingssystemet Stripe) i forbindelse med dit køb af abonnement og den efterfølgende transaktionshistorik.

12.5.6. Fakturering og andre oplysninger du bruger for at bestille og købe et abonnement, såvel som services der leveres via en af vores funktioner, der kræver informationer for at fungere korrekt (f.eks. IP-numre).

12.5.7. I nogle tilfælde, når du bruger vores tjenester, kan du vælge at angive alder, køn, interesser og favoritter.

12.5.8. Yderligere oplysninger vi er påkrævet eller godkendt af gældende national lovgivning til at indsamle og behandle for at godkende eller identificere dig eller for at verificere de oplysninger, vi har indsamlet.

12.6. Personlige oplysninger vi indsamler automatisk, når du bruger vores services, funktioner eller registrerer et medlemskab hos os

12.6.1. Vi indsamler også oplysninger om din interaktion med vores services, funktioner og dine nyheds- og annonceringspræferencer samt din kommunikation med os. Dette er oplysninger, vi modtager fra enhederne (herunder mobilenheder), du bruger, når du bruger vores services, funktioner eller når du registrerer dig for et medlemskab hos os. Gennem din adfærd giver du os oplysninger på en webformular, dine opdateringer eller tilføjelser til oplysninger til dit medlemskab, din chat, eller når du ellers svarer os vedrørende vores services. Disse oplysninger omfatter følgende: Enheds-ID eller unik identifikator, enhedstype, ID til annoncering og unikt EnhedsTokens.

12.6.2. Oplysninger om geografisk placering og tidszone, herunder placeringsoplysninger fra din mobilenhed (husk at de fleste mobile enheder giver dig mulighed for at kontrollere eller deaktivere brugen af placeringstjenester ved ethvert program på din mobilenhed i enhedens indstillingsmenu).

12.6.3. Computer- og forbindelsesoplysninger, såsom statistik over dine sidevisninger, trafik til og fra websteder, henvisnings-webadresser, annonceoplysninger, din IP-adresse, din browserhistorik og dine weblogoplysninger.

12.7. Personlige oplysninger vi indsamler ved hjælp af cookies, web-beacons og lignende teknologier

12.7.1 Vi bruger cookies, web-beacons, unikke identifikatorer og lignende teknologier til at indsamle oplysninger om de sider, du ser, de links, du klikker på og andre handlinger,  du foretager med vores services, på vores annoncerings- eller e-mailindhold. For mere information om vores brug af disse teknologier og hvordan du styrer dem, se vores oplysninger om cookies, web-beacons og lignende teknologier her.

12.8. Personlige oplysninger fra andre kilder

12.8.1. Vi kan supplere de oplysninger, vi indsamler med oplysninger fra tredjepart og tilføjer dem til dine kontooplysninger. Vi kan for eksempel indsamle og bruge demografiske oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden, yderligere kontaktoplysninger, kreditkontroloplysninger og oplysninger fra kreditbureauer, som tilladt i henhold til gældende national lovgivning. Vi kan tillade, at du deler oplysninger med sociale medier, og vi benytter konkret LinkedIn til at oprette dit medlemskab og forbinder din konto med det respektive sociale medie-websted. Disse sociale medier kan give os automatisk adgang til visse personlige oplysninger, som de beholder om dig (f.eks. indhold, du har set, indhold, du kan lide, og oplysninger om annoncerne du har fået vist eller måske har klikket på). Du kontrollerer de personlige oplysninger, du tillader os at have adgang til, via privatlivets indstillinger på det gældende sociale medie-websted.  Du kontrollerer de rettigheder, du giver os, når du giver adgang til personlige informationer om dig, der ligger på det gældende sociale medie-websted.
Ved at tilknytte dit medlemskab til LinkedIn eller et andet sociale medie-websted, giver du bemyndigelse til at vi har adgang til denne information og vi muligvis indsamler, bruger og beholder oplysningerne fra dette sociale medie-websted i overensstemmelse med denne bemyndigelseserklæring.

12.8.2. Når vi behandler og bruger dine personlige data og oplysninger, kan vi gøre det med følgende formål: at yde og forbedre de tjenester, som du har anmodet om, som angivet i vilkårene, herunder for at forbedre MOC-webportalen, give dig en personlig oplevelse (især, ved at tilbyde dig tjenester og tilbud, som du kan lide), til at kontakte dig vedrørende din konto og vores services, til at give dig kundeservice, for at give dig personlig markedsføring, reklame og markedsføring, og for at opdage, forebygge, afbøde og undersøge svigagtig eller ulovlig aktivitet, sikre statistisk og/eller videnskabelig forskning, der kan bruges til at forbedre vores portal, services og/eller funktioner og sikre MOC’s overholdelse af gældende lov eller andre lovbestemte krav. Vi kan bruge og bevare dine personlige oplysninger som følger:

12.9. Give, forbedre og personliggøre vores tjenester

12.9.1. Give adgang til brug af vores services og funktioner. Tilbyde dig webportal-funktioner og indhold, der indeholder information, tilbud og services, som du måske vil have.
Vi kan skabe og give dig adgang til opdaterede eller nye værktøjer, forbedringer af vores portal, services og/eller funktioner baseret på statistisk og/eller videnskabelig forskning.
Holde styr på dine matchingsparametre, matchlister, chat, profiltilpasninger, som du har valgt.
Få adgang til din transaktionshistorie, fakturaer, abonnementer, forskellige profiler og andre funktioner.
Tilpasse, måle, forbedre og udvikle nye tjenester, som du eller andre medlemmer har anmodet om, når vi udsender spørgeskemaer.
Vi kan bruge oplysninger om geografisk placering og tidszone til at give dig lokalitetsbaserede tjenester (f.eks. tidspunkter, område, annoncering og andet personligt indhold).

12.10. Kontakte dig om din konto og give dig kundeservice 

12.10.1. Kontakte dig for at underrette dig om din konto, om fejl eller problemer med din konto, for at løse en tvist, for at styre automatisk abonnementsbetaling eller manglende betaling. Ligesom vi gerne vil kontakte dig for at høre om dine meninger gennem undersøgelser eller spørgeskemaer, eller hvis vi yder dig kundesupport.
Vi vil kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt for at håndhæve vores vilkår for brug, gældende nationale love vedr. enhver aftale, vi måtte have med dig.
Til disse formål kan vi kontakte dig via din e-mailadresse, telefon eller via SMS-tekstbeskeder.

12.11. Tilpasse vores reklame- og marketingkommunikation

12.11.1. Tilpasse, måle og forbedre vores annoncering baseret på dine indstillinger for tilpasning af reklamer. Kontakte dig enten via e-mail for at promovere eller informere dig om vores services, funktioner, nyheder og arrangementer. Levere målrettet markedsføring, serviceopdateringer og salgsfremmende tilbud baseret på dine kommunikationspræferencer.

12.12. Forhindre, opdage, afbøde og undersøge svigagtige eller ulovlige aktiviteter

12.12.1. Forebygge, opdage, afbøde og undersøge svig, sikkerhedsbrud, potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter. Forbedre vores privatlivspolitik, vores brugerbetingelser eller andre MOC-politikker. Du kan vælge, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger til at kommunikere med dig for at sende dig markedsføringsoplysninger, hvordan vi giver dig tilpasset og relevant reklame, og om du vil forblive  logget ind på din konto.

12.13. Kommunikationspræferencer

12.13.1. Du kan kontrollere indstillingerne for kommunikations præferencer og vælge hvilke nyhedsbreve og kampagner, du vil modtage i dine kontoindstillinger.

12.14. Marketing og reklame

12.14.1. Hvis du ikke ønsker at modtage marketingkommunikation fra os, kan du afmelde dig ved hjælp af linket i den e-mail, du modtog. Du kan også skifte dine præferencer i dine kontoindstillinger.

12.15. Logget ind

12.15.1. Når du logger ind på din konto, forbliver du logget på, indtil du vælger at logge af, eller du logger af din LinkedIn-profil https://linkedin.com. Hvis du bruger en offentlig eller delt computer, opfordrer vi dig til ikke at forblive logget ind. Husk derfor at logge ud af https://linkedin.com. Du eller enhver anden bruger af den computer/browser, du logger ind via, vil kunne se og få adgang til de fleste dele af din MOC-konto og udføre visse specifikke handlinger. De specifikke handlinger og kontoaktiviteter, som du eller enhver anden bruger af denne computer/browser kan udføre, omfatter: A. Se og rette din(e) profil(er), B. Se dine fakturaer, C. Se og sende chat-beskeder fra din profil.

Hvis du bruger en offentlig eller delt computer, bør du logge af https://linkedin.com, når du er færdig med at bruge vores tjenester for at beskytte din konto og dine personlige oplysninger.

12.15.2. Vi vil ophøre med at behandle personoplysninger vedrørende dig, når sådan behandling ikke længere er relevant, herunder hvis personoplysningerne slettes af dig. Som hovedregel ophører vi med at behandle dine personoplysninger efter 30 dage, og i anonymiseret form efter 2 år, når du eller vi har opsagt din medlemskonto. Vi kan dog behandle personoplysninger længere, hvis vi skal gøre det ved lov. 
Dine profiloplysninger – dog ikke adresseoplysninger - bliver offentlig tilgængelige på webportalen, så andre brugere kan se din profil før et kaffemøde.

12.15.3. Personlig data kan også leveres til vores samarbejdspartnere (tredjepartstjenesteudbydere), som hjælper os med at levere vores tjenester, betalingsbehandlingstjenester, som hjælper os med at levere tilpasset indhold og/eller reklame samt for at hjælpe os med forebyggelse, afsløring, afbødning og undersøgelse af potentielt ulovlige handlinger, overtrædelser af vores vilkår for brug, svig og/eller sikkerhedsbrud, fakturaindsamling og anden forretningsdrift. 

Herunder hosting udbydere: opbevaring og beskyttelse af vores data, it og websted, finansielle institutioner: at lette validering og sikring af betalinger og forebygge, afsløre, afbøde og undersøge potentielt ulovlige handlinger, svig og/eller sikkerhedsbrud, marketingsystemer: med e-mail-distribution, automatiserede meddelelser og/eller meddelelser, målrettede kampagner og detaljerede rapporter, kommunikationsteknologier: Med videodialog/-interaktion, meddelelser, delingsskærme og filer, peer-to-peer-statistik og detaljerede rapporter, annonceringssystemer: dataanalyse og detaljerede rapporter, konsulenter, der hjælper og støtter juridiske og finansielle anliggender, web- og it-support og udvikling, datahåndtering og -forarbejdning, marketing og kampagneplanlægning, kundesupport og kommunikation for at hjælpe dem med at realisere formålene angivet ovenfor i punkt 12.6. Bortset fra som angivet, leverer vi ikke personlige oplysninger vedrørende dig til tredjepart.

12.15.4. Du kan, under forbehold af eventuelle begrænsninger i gældende lov, til enhver tid kontakte os som beskrevet i punkt 12.2 for at finde ud af følgende: A. Hvilke personlige data, vi har på din medlemsprofil. B. Hvorfra vi har modtaget dine personoplysninger vedrørende dig. C. Til hvilke formål vi har og behandler dine personoplysninger. D. Hvor længe vi vil beholde personlige data vedrørende dig og/eller, E. Hvilke tredjeparter (hvis nogen), der har adgang til personoplysninger vedrørende dig, og til hvilket formål denne adgang er givet.

12.15.5. Du kan, under forbehold af eventuelle begrænsninger i henhold til gældende lovgivning, til enhver tid kontakte os som angivet i punkt 16.2 for at få urigtige, irrelevante eller forkerte personoplysninger vedrørende dig, som vi behandler, rettet og/eller slettet. Du kan også altid opdatere oplysninger på din medlemsprofil.

13.1. Webportalen, services og funktioner samt alt indhold er stillet til rådighed af MOC og beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love. Du anerkender og accepterer, at webportalen, services, funktioner og indhold, der stilles til rådighed af MOC, herunder alle tilknyttede immaterielle rettigheder, er ejet eksklusivt af MOC og dets licensgivere. Du vil ikke fjerne, ændre eller skjule ethvert ophavsret, varemærke, servicemærke eller andre ejendomsrettigheder, der er inkorporeret i eller ledsager webportalen, services, funktioner eller indhold, der stilles til rådighed af MOC. Alle varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne og andre navnebeskyttelser af MOC, der anvendes på eller i forbindelse med portalen, services, funktioner og indhold, der stilles til rådighed af MOC, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MOC. Varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne og andre navne på tredjeparter, der anvendes på eller i forbindelse med portalen, services, funktioner og indhold stillet til rådighed af MOC, anvendes kun til identifikationsformål og kan tilhøre deres respektive ejere.

13.2. MOC kan efter MOC’s eget skøn tillade dig at indsende, uploade, offentliggøre, indsende eller transmittere dit eget indhold ("medlemsindhold"), herunder, men ikke begrænset til, oplysninger fra dig i forbindelse med din registrering og oplysninger om din profil foretaget af dig. Ved at stille ethvert medlems indhold til rådighed på eller via webportalen, services og funktioner, giver du hermed MOC en verdensomspændende, uigenkaldelig, evigvarende (eller for beskyttelsestiden), ikke-eksklusiv, overdragelig, royaltyfri licens med underlicens til at bruge, se, kopiere, tilpasse, oversætte, modificere, distribuere, licensere, sælge, overføre, offentligt vise, offentlig udføre, transmittere, streame, udsende, få adgang til, se og på anden måde udnytte sådant medlemsindhold på, gennem, ved eller at fremme eller markedsføre portalen og/eller services og funktioner. MOC hævder ikke nogen ejendomsret i noget sådant medlemsindhold, og intet i disse vilkår anses for at begrænse eventuelle rettigheder, som du måtte bruge og udnytte ethvert sådant medlemskab.

13.3. Du anerkender og accepterer, at du er eneansvarlig for alt medlemskabsindhold, som du stiller til rådighed via webportalen, services og/eller funktioner som er stillet til rådighed af MOC. Du repræsenterer derfor og garanterer at: (i) Du er enten den eneste og eksklusive ejer af alt dit medlemskabsindhold, som du stiller til rådighed, eller du har alle rettigheder, licenser, samtykker og udgivelser, der er nødvendige for at give MOC rettighederne i sådanne medlemslande Indhold, som omtalt i disse Vilkår og (ii) hverken medlemmets indhold eller dit indlæg, uploading, offentliggørelse, indsendelse eller overførsel af medlemmets indhold eller MOC's brug af medlemsindholdet (eller en del heraf) på, gennem eller ved hjælp af portalen, services, funktioner eller MOC salgsfremmende kampagner vil krænke, misbruge eller krænke tredjeparts patenter, ophavsret, varemærker, handelshemmeligheder, moralske rettigheder eller andre ejendomsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder eller berettigelses- eller privatlivets rettigheder eller medføre overtrædelse af gældende lovgivning eller regulativer.

13.4. Med forbehold af din overholdelse af vilkårene giver MOC dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til (i) adgang til og visning af indhold, der stilles til rådighed på portalen, services og/eller funktioner ved MOC, som udelukkende gælder personlige og ikke-kommercielle formål og (ii) adgang til ethvert medlems indhold, som du har adgang til, udelukkende til dine personlige og ikke-kommercielle formål. Du har ikke ret til under-licensering af licensrettighederne i dette afsnit.

13.5. Du anerkender og accepterer, at du ikke må bruge, kopiere, tilpasse, ændre, forberede afledte værker ved at distribuere, licensere, sælge, overføre, offentliggøre, transmittere, udsende eller på anden måde udnytte webportalen, services og/eller indhold herfra, undtagen hvis det er udtrykkeligt tilladt i vilkårene. Ingen tilladelser eller rettigheder ydes implicit eller på anden måde under intellektuelle ejendomsrettigheder ejet eller kontrolleret af MOC eller dets licensgivere, med undtagelse af de licenser og rettigheder, der udtrykkeligt er givet i disse Vilkår.

14.1. Webportalen, services og funktioner kan indeholde links til tredjeparts websteder eller ressourcer indsat af andre medlemmer i chat og profil. Du anerkender og accepterer, at MOC ikke er ansvarlig eller ansvarlig for: (i) tilgængeligheden eller nøjagtigheden af sådanne websteder eller ressourcer; eller (ii) indholdet, produkterne, tjenesterne på eller tilgængelige fra sådanne websteder. Links til sådanne websteder eller ressourcer indebærer ikke nogen godkendelse fra MOC af sådanne websteder eller ressourcer eller indholdet, produkterne eller tjenesterne tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender eneansvar for og påtager dig al risiko som følge af din brug af sådanne websteder eller ressourcer eller indholdet, produkterne eller tjenesterne på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer.

15.1. Vilkårene træder i kraft fra ikrafttrædelsesdatoen og indtil det tidspunkt, hvor du eller MOC opsiger vilkårene som beskrevet nedenfor. Men hvis et medlem forbliver inaktivt i 12 måneder, opsiges vilkårene og medlemmets medlemsprofil automatisk.

15.2. Hensigtsmæssig annullering 

15.2.1. Du kan til enhver tid opsige vilkårene ved at opsige dit medlemskab via webportalen eller ved at sende os en mail til support@meetovercoffee.net 

15.2.2. Ved opsigelse af vilkårene vil din brugerkonto blive deaktiveret, du vil ikke længere være medlem. Fortryder du din sletning indenfor 30 dage, kan din profil genåbnes i overensstemmelse med paragraf 9.

15.2.3. Uden at begrænse MOC’s rettigheder, der er angivet nedenfor eller andre steder i vilkårene, kan MOC til enhver tid opsige vilkårene for at gøre det lettere ved at give dig 30 dages varsel via e-mail til din registrerede e-mailadresse.

15.3. Ophør for overtrædelse, suspension og andre foranstaltninger

15.3.1. MOC kan straks, uden varsel opsige vilkårene, hvis (i) du væsentligt har overtrådt vilkårene eller vores politikker, herunder men ikke begrænset til brud på dine garantier, der er skitseret i vilkårene eller overtrædelsen af ​​MOC’s politik for retfærdig brug, (ii) ) Du har fremlagt unøjagtige, svigagtige, forældede eller ufuldstændige oplysninger under registreringen af ​​medlemsprofilen eller derefter. (Iii) Du har overtrådt gældende love, regler eller tredjepartsrettigheder, eller (iv) MOC i god tro mener, at en sådan handling er rimeligt nødvendig for at beskytte sikkerhed eller ejendom hos andre medlemmer, MOC eller tredjeparter, til forebyggelse af svig, risikovurdering, sikkerhed eller undersøgelsesformål.

15.3.2. MOC kan desuden deaktivere eller forsinke tilbud, anmodninger om tilbud, anmeldelser eller andet medlemsindhold, annullere eventuelle ventende eller bekræftede match, begrænse din brug af eller adgang til din medlemskonto og webportalens services og funktioner, midlertidigt eller permanent tilbagekalde enhver særlig status i forbindelse med din medlemsprofil eller midlertidigt eller permanent suspendere dit medlemsabonnement, hvis (i) du har tilsidesat disse vilkår eller vores politikker, herunder væsentlige og ikke-væsentlige brud eller (ii) MOC mener i god tro, at sådanne foranstaltninger er rimeligt nødvendige for at beskytte medlemmernes, MOC’s eller tredjemands sikkerhed eller ejendom til forebyggelse af svig, risikovurdering, sikkerhed eller undersøgelsesformål.

15.3.3. Hvis vi aktiverer nogle af ​​de foranstaltninger, der er beskrevet i dette afsnit 15.3, har du ikke ret til nogen kompensation for indbetalt abonnement.

15.3.4. I tilfælde af ikke-væsentlige brud, kan du blive underrettet af MOC med en mulighed for at løse problemet til MOC's rimelige tilfredshed.

15.3.5. Hvis du eller vi opsiger vilkårene, har vi ikke pligt til at slette eller vende tilbage til dig med noget af dit medlemsindhold. Når betingelserne er opsagt, har du ikke ret til at genoprette din brugerkonto eller noget af dit medlemsindhold. Hvis din adgang til eller brug af webportalen, services og/eller funktioner er begrænset eller din medlemskonto er blevet suspenderet eller vilkårene er blevet opsagt af os, kan du ikke registrere en ny brugerkonto eller forsøge at få adgang til og bruge webportalen gennem andre brugerkonti.

15.4. Hvis du eller vi opsiger abonnementsaftalen med MOC, så er alle punkterne i Regler og Vilkår stadig gældende. 

16.1. MOC garanterer, at den del af servicen, der udgør den tekniske platform, hvorigennem match, chat og profilvisning kan leveres, vil muliggøre levering af netværksmøder/kaffemøder mellem medlemsprofiler tilknyttet netværket forudsat, at medlemmerne og ikke MOC er ansvarlige for at medlemskravene efterleves. MOC’s eneste forpligtelse og medlemmernes eneste afhjælpning i tilfælde af MOC ikke overholder garantien angivet i paragraf 12.1 vil være en annullering af og refusion af medlemmets abonnement.

17.1. Du accepterer at frigive, forsvare, holde skadesløs og holde MOC og dets datterselskaber og deres datterselskaber og deres embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter harmløse fra og imod eventuelle krav, passiver, skader, tab og udgifter, herunder uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med:

17.1.1. A: Din adgang til eller brug af MOC-webportalen, services og funktioner eller din overtrædelse af vilkårene.

17.1.2. B. Din medlemsprofil og valg af indhold.

17.1.3. C. Din interaktion med ethvert medlem, eller bestemmelse af eller manglende mødedeltagelse.

18.1. Du må ikke overdrage eller overføre dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til MOC’s Regler og Vilkår, ved lov eller andet, uden MOC’s forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg fra dig på at overdrage eller overføre regler og vilkår uden dette samtykke vil være ugyldigt og uden virkning. MOC kan tildele eller overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter eget skøn i henhold til disse Regler og Vilkår, uden begrænsning.

19.1. Eventuelle meddelelser eller andre meddelelser, der er tilladt eller krævet, herunder dem, der vedrører ændringer af disse Regler og Vilkår, vil være skriftlige og gives af MOC via e-mail til den e-mailadresse, medlemmet har angivet på MOC-webportalen. For meddelelser, der sendes via e-mail, betragtes datoen for modtagelsen som den dato, hvor en sådan meddelelse sendes.

20.1. MOC’s manglende håndhævelse af Regler og Vilkår udgør ikke et afkald på fremtidig håndhævelse af denne ret eller bestemmelse. Ophævelsen af en sådan ret eller bestemmelse vil kun være effektiv, hvis den er skriftlig og underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for MOC. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Regler og Vilkår, vil en af parternes udøvelse af ethvert af dens retsmidler under Regler og Vilkår ikke berøre andre retsmidler under Regler og Vilkår eller andet. Hvis en voldgiftsmand eller en domstol med kompetent jurisdiktion finder en bestemmelse i Regler og Vilkår ugyldig eller uhåndhævelig, vil denne bestemmelse blive håndhævet i det omfang, det er tilladt, og de øvrige bestemmelser i disse Vilkår forbliver fuldt ud gældende.

21.1. Regler og Vilkår er underlagt og vil blive fortolket i overensstemmelse med dansk lov. Lovbestemmelseskonflikter skal dog ignoreres i det omfang, sådanne regler ikke er obligatoriske.

21.2. Enhver tvist, der følger af Regler og Vilkår, herunder enhver tvist om eksistensen eller gyldigheden af Regler og Vilkår, vil blive anlagt til de danske domstole. Hvis du er forbruger, kan de obligatoriske jurisdiktionsregler også give dig mulighed for at anlægge sag ved andre domstole.

21.3. Hvis du er forbruger, kan du også indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:
Center for Klageløsning (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - Email: cfk@kfst.dk
Hjemmeside: https://naevneneshus.dk/ 

21.4. Du kan også vælge at indsende en klage via Europa-Kommissionens online tvistportal, som findes på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DA 

Virksomhedskontakt
Ydelserne udbydes gennem:
Meet over Coffee ApS
CVR nr.: 37775460

Kontakt og support:
Sker via telefon på 70 99 99 07, eller via mail support@meetovercoffee.net eller ved skriftelig kontakt til:
Meet over Coffee ApS
Østergade 1, 2
1100 København K
CVR nr.: 37775460